Sme členom vo viacerých profesionálnych asociáciách

EuDRAcon poskytuje odborné znalosti a podporu v oblasti regulácie liekov a farmakovigilancie od roku 2007. Je to paneurópska sieť nezávislých agentúr pôsobiacich v oblasti farmaceutického priemyslu, ktoré sa špecializujú na registrácie liekov, zdravotníckych pomôcok, kozmetiky a potravinových doplnkov.

Slovenská asociácia spoločností v oblasti liekovej regulácie, zameraná na nasledovné procesy súvisiace s reguláciou:

  • Postupy a výsledky schvaľovania produktov.
  • Riadenie a urýchľovanie schvaľovania registrácie medicínskych produktov ako podmienky pre nasledovné stanovenie cien, refundačné aktivity a dostupnosť produktu na trhu.
  • Transparentnosť a harmonizácia regulačných/registračných procesov.
  • Legislatívna podpora a účasť na implementačných procesoch.
  • Práva duševného vlastníctva.
  • Riešenie spoločných problémov v prospech regulačnej verejnosti.
error: Content is protected !!